Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy mssport.pl, znajduje się pod adresem www/mssport.pl, prowadzony jest przez firmę MS Sport Monika Tomczyk Łępicka, wpisaną do bazy CEIDG, przy ul. Przechodniej 11 a w Chotomowie Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 536-170-85-85.
 2. mssport prowadzi sprzedaż (sprzedaż odzieży piłkarskiej, sprzętu piłkarskiego) stacjonarną oraz wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 3. Wszystkie produkty oferowane w mssport.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Składanie zamówienia

 1. Zamówienia klient może składać na 4 sposoby:
  • poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie internetowej www.mssport.pl (24h na dobę, 7 dni w tygodniu)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@mssport.pl (24h na dobę, 7 dni w tygodniu)
  • osobiście w punkcie przy ul. Przechodnia 11 a, Chotomów (w dni powszednie w godz. od 9:00 do 16.00 lub w innych dniach godzinach po uprzednim umówieniu telefonicznym)
  • telefonicznie pod numerem telefonu 604 882 210 lub 664 778 920
 2. Zamawiający zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia, oraz kontakt z klientem. Brak tych danych spowoduje nie przyjęcie zamówienia do realizacji.
 3. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia w mssport.pl, otrzyma on odpowiedź (mailem lub telefonicznie) potwierdzającą przyjęte zamówienie, oraz jednocześnie zostanie poproszony o potwierdzenie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia ze strony MS Sport oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

Sposoby płatności i wysyłka towaru

 1. Płatności za towar zamówiony w MS Sport można dokonywać:
  • Przelewem na numer konta IDEA BANK S.A. 12 1950 0001 2006 7653 3995 0001
  • Gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie przy ul. Przechodnia 11A, 05-123 Chotomów
 2. W przypadku wyboru formy płatności przelewem towar zostanie wysłany do Klienta niezwłocznie z chwilą wpływu środków należnych (w tym kosztów przesyłki) na podany wyżej numer konta. Zamówione towary są dostarczane na adres do wysyłki poprzez firmę kurierską. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon zgodnie z przepisami prawa.
 3. Ms Sport nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o koszty wysyłki.
 4. Klient ma możliwość w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, należy w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny niezbędny do uznania reklamacji.
 5. W okresie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Koszty zwrotu towarów pokrywa klient. Zgodnie z ustawą prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Sprzedający w ciągu czternastu dni dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Reklamacje

 1. Wszystkie towary zakupione w mssport.pl objęte są gwarancją producenta na zasadach ogólnych takich jak w tradycyjnych sklepach. W przypadku wystąpienia wady, która nie powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nie jest uszkodzeniem mechanicznym, należy założyć reklamację.
 2. Reklamowany towar należy przysłać na własny koszt na adres sklepu (Ms Sport Monika Tomczyk Łępicka ul. Przechodnia 11a. 05-123 Chotomów). Towar ten zostanie przekazany do działu reklamacji celem rozpatrzenia (maksymalnie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki).
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klient otrzyma towar pozbawiony wad lub w przypadku braku asortymentu otrzyma zwrot wpłaconej należności. Zwrotów należności dokonujemy przelewem na wskazane przez klienta konto.